• BQA :“BASIC - QUALITY - ADVANCE”
  • bqa1@bsm.com.vn
33 Nguyen Van Thu, Ward DaKao,
District 1 Ho Chi Minh City
(+84)862796845
0908329566

Software developer C#

12729160_579413502215989_4757621964568466788_n.png
BSM Can tuyen IT dieu kien sau :
Có kinh nghiệm lập trình web bằng C#
· Thông thạo javascript, jquery, html5. Có kiến thức về responsive web design
· Biết về MS SQL, database design cơ bản
· Có kiến thức về Agile , Scrum (yêu cầu không bắt buộc, có thêm là một lợi thế)
· Biết về ngành logistics (vận tải,kho … yêu cầu không bắt buộc, có thêm là một lợi thế).
BSM là công ty thành viên của Saigontel chuyên phát triển giải pháp tổng thể ngành logistics / chuổi cung ứng
www.saigontel.vn
Vui lòng gửi CV : Email : thanhbinh@bsm.com.vn